4. un 6. jūlijā rožu stādu tirdzniecība Liepājas Pētertirgū.